Vår affärsidé

our_mission-1Vi har ett enda mål som genomsyrar allt vi gör: Vi vill ge dig som ett nära samarbete i alla IT-frågor både som support och större och mer detaljerade projekt som produktutveckling och digitala problemlösningar. Vi har ett ständigt växande galleri med kompetens som expanderar allt eftersom att ny teknologi finns tillgänglig på marknaden och vi gör vårat yttersta för att rekrytera de starkast lysande talangerna som ger sig ut på arbetsmarknaden.

Vårt första delmål är att bli störst på vårt område i södra Sverige för att sedan expandera in på den nationella spelplanen. För närvarande har vi nära samarbete med företag inom handel, vård, jordbruk och produktion. Vår relation med kunderna är nyckeln vi tror kommer öppna dörrarna till våra mål och det är med god kommunikation man når bra resultat.

Faktum är att vår centrala värdering är ”Kommunikation över allt” vilket i korta drag innebär att inget är lika viktigt som det faktum att man behöver hålla relevant kund på rätt sida spelplanen. För bästa resultat ser man till att skräddarsy allt efter behov och om den som ska motta tjänsten har möjlighet att se själva skapelseprocessen kan denne snabbt observera var vissa hål kan förekomma. Ingen vet bättre vad de vill ha än kunden och ingen fyller dessa behov bättre än oss. Det är vårt mantra som vi arbetar efter.

Du kommer känna igen en konsult från Datorsalen genom ett antal utmärkande karaktärsdrag: En konsult hos oss är nyfiken, tydlig och är inte rädd för att komma med input och idéer och spela vidare på de du själv kommer med. Vi vet skillnaden mellan en arbetsgrupp och ett team och vi kan med stor säkerhet säga att vi hamnar i den senare kategorin. Vi arbetar inte bredvid varandra, vi arbetar med varandra. Utan laget kommer man ingenstans och även kunden är med i detta.

 
it-bloggar.se